Redactie lokaal 0 reactie(s) vr 04 juni 2021, 17:24

Lokaal hitteplan voor Harderwijk tijdens hittegolf

Laatste update: 22 aug 2021 14:46 uur

HARDERWIJK – Naar aanleiding van een eerdere motie heeft het college van de gemeente Harderwijk aan de gemeenteraad toegezegd met een lokaal hitteplan te komen. Dat lokale hitteplan is afgelopen dinsdag in het college vastgesteld en wordt de gemeenteraad aangeboden. De GGD Noord- en Oost Gelderland heeft opdracht gekregen van de zeven gemeenten op de Noord West Veluwe om voor elke gemeente een lokaal hitteplan op te gaan stellen. Het casco plan voor gemeente Harderwijk is als eerste afgerond en vormt een voorbeeld voor de andere gemeenten.

Het lokale hitteplan richt zich op bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving en het voorkomen van negatieve gezondheidseffecten zodra er door het RIVM en het KNMI een hittegolf wordt aangekondigd. Het gaat daarbij alleen om zorg en welzijn binnenshuis en niet om knelpunten in de openbare ruimte.

Door informatie beschikbaar te stellen via bestaande communicatiestructuren met maatschappelijke zorgpartners en duidelijke afspraken te maken wie waarvoor verantwoordelijk is, kan snel en effectief worden gehandeld. Dankzij het benutten van de kracht van bestaande lokale communicatiestructuren en netwerken, bereikt de kennis over wat men het best kan doen ten tijde van hitte, bewoners en organisaties beter. Het hitteplan is afgestemd met ZorgDat, Careander, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Centrum voor Jeugd en Gezin, Wooncentrum De Zeven Akkers, Tactus en woningbouwcorporaties Uwoon / Omnia.

Door het onderwerp hitte duidelijk op de kaart te zetten, biedt het lokaal hitteplan aanknopingspunten voor de gemeente om met bewoners en maatschappelijke organisaties het gesprek over hitte en ervaren knelpunten aan te gaan. Het door het college vastgesteld plan biedt volop ruimte om in de praktijk ervaring op te doen en waar nodig aanpassingen te doen ter verbetering.

Deel dit artikel

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Harderwijk

Volg ons

Volg ons